קטע:מצודות על שופטים כ כח

מצודת דוד

"לאמר" - מוסב על מלת וישאלו שבמקרא שלפניו

"עומד לפניו" - עומד לפני הארון ושאל באורים ותומים (שבועות לה ב)

מצודת ציון

"אחדל" - אמנע