קטע:מצודות על שופטים כ כז

מצודת דוד

"ושם ארון וגו'" - ולפי שבפעמים הראשונים לא בחנו ולא הצליחו לא זכר לא הארון ולא הכהן השואל