קטע:מצודות על שופטים כ יד

מצודת דוד

"מן הערים" - אשר בנחלת בנימן