קטע:מצודות על שופטים כ יג

מצודת דוד

"ונבערה רעה" - נסיר עושה רעה מבין ישראל

מצודת ציון

"ונבערה" - ענין פנוי וכליון מן העולם כמו (דברים יג ו)ובערת הרע מקרבך

"אבו" - רצו