פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים כ טו

מצודת דוד

"התפקדו" - בפני עצמן

"מהערים" - אשר באו מהערים

מצודת ציון

"ויתפקדו" - ענין מנין