מצודות על שופטים כ ט


מצודת דוד

"ועתה וגו'" - גם זה מדברי כל העם

"עליה" - יעלו עליה בגורל מי ילחם בהם ומי יקח צדה