קטע:מצודות על שופטים כ ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ויקם" - נשארו קמים על עמדם

"לא נלך" - עד יוגמר הדבר

מצודת ציון

"נסור" - מלשון הסרה