פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים כ ד

מצודת דוד

"איש האשה" - הבעל של האשה הנרצחת