קטע:מצודות על שופטים כא יח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ואנחנו" - רצה לומר ואם בעבור חמלת שני המאות איש עצמן מה נעשה עוד הלא לא נוכל לתת להם מבנותינו כי כלנו נשבענו וגו'