מצודות על שופטים י יח

<< מצודות על שופטים • פרק י
א • ב • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"מי האיש" - רצה לומר דעו מי האיש יהיה מי שיהיה אשר יחל וגו' יהיה לראש

מצודת ציון

"יחל" - יתחיל