מצודות על שופטים י יז

<< מצודות על שופטים • פרק י >>
א • ב • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • מצודת ציון

"ויצעקו" - ענין אסיפה הבא בצעקת המאסף