מצודות על שופטים י יא


מצודת דוד

"ממצרים" - רצה לומר מקושי שעבוד מצרים

"ויאמר ה'" - על ידי נביא בא להם דבר ה'