מצודות על שופטים י י


מצודת דוד

"וכי עזבנו וגו' ונעבד וגו'" - וי"ו הראשון מוסיף על הוי"ו השני והשני על הראשון ורצה לומר עשינו חטא כפול את ה' עזבנו ואת הבעלים עבדנו