מצודות על שופטים י טו


מצודת דוד

"ככל הטוב בעיניך" - המשפט הישר בעיניך רק נפלה נא ביד ה' וביד אדם בל נפול