קטע:מצודות על שופטים י ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"חות יאיר" - על כי נאמר בתורה (במדבר לב מא) שיאיר בן מנשה קרא לעריו חות יאיר ולפי שהיה שמו כשמו וערי בניו היו מרובות קראם גם כן חות יאיר

"רכבים וגו'" - והוא דבר חשיבות

מצודת ציון

"עירים" - כן יקרא החמור בעודו קטן כמו (זכריה ט ט)עיר בן אתונות

"עירים" - תניינא כמו ערים ובדרך צחות אמר עירים לזווגו עם עירים שזכר