פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים יט כח

מצודת דוד

"ויאמר אליה" - עדיין לא הרגיש בה שמתה

מצודת ציון

"ואין עונה" - ואין משיב