קטע:מצודות על שופטים יט ז


מצודת ציון

"ויפצר" - ענין התחזקות ההסתה כמו (בראשית יט ג) ויפצר בם מאד