קטע:מצודות על שופטים יט ו

מצודת דוד

"הואל נא" - התרצה נא ולין פה

"וייטב לבך" - באכילה ושתיה ובשמחת הלב

מצודת ציון

"הואל" - התרצה

"נא" - עתה