פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים יח כד

מצודת דוד

"את אלהי" - הפסל וגו'

"ומה לי עוד" - מה נשאר לי עוד בבית אשר לא לקחתם