קטע:מצודות על שופטים יח טז

מצודת דוד

"חגורים" - כשהם חגורים וגו'

"אשר מבני דן" - מוסב על שש מאות איש