קטע:מצודות על שופטים יח ט

מצודת דוד

"ואתם מחשים" - רצה לומר אתם היו מחשים לבל יודע לאיש פן יקדמנו מי משבט אחר ואל תעצלו ללכת וגו' כי עם כל זה פן יודע למי

מצודת ציון

"מחשים" - שותקים כמו (קהלת ג ז)עת לחשות