קטע:מצודות על שופטים יח ח

מצודת דוד

"מה אתם" - רצה לומר מה אתם משיבים ומענינו תבין חסרונו

"צרעה וגו'" - אל צרעה וגו'