קטע:מצודות על שופטים יח ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ויאמר להם" - אחר ששאל אמר להם דרככם הוא מול ה' להשגיח בה ולהצליח אתכם

מצודת ציון

"נוכח" - נגד