קטע:מצודות על שופטים יז יג

מצודת דוד

"עתה ידעתי" - כי בעוד היות בני לכהן היה שלא כדת כי הכהן ראוי להיות מבני לוי אבל עתה ייטיב לי ה' כי היה לי הלוי לכהן והרי הוא הכהן ממש