קטע:מצודות על שופטים יז יב

מצודת דוד

"וימלא מיכה" - מוסב למעלה (פסוק יא) שאמר שהיה לו כאחד מבניו כי מלא ידיו לכהן