קטע:מצודות על שופטים יז ט

מצודת דוד

"לוי אנכי" - כאומר נכון אני ללמוד ולהורות כמו שכתוב בשבט לוי (דברים לג י) יורו משפטיך ליעקב וגו'