קטע:מצודות על שופטים יז ח

מצודת דוד

"לעשות דרכו" - ללכת לדרכו דרך בה

"באשר ימצא" - מקום נאות וכשר להחיות נפשו