קטע:מצודות על שופטים יז ז

מצודת דוד

"והוא לוי" - הנער היה לוי והיה גר בבית לחם

"מבית לחם יהודה" - לפי שגם בנחלת זבולון היתה עיר הקרויה גם כן בית לחם כמו שכתוב (ביהושע יט טו) לזה אמר מבית לחם יהודה ולתוספת ביאור אמר ממשפחת יהודה ורצה לומר העיר בית לחם היתה מנחלת משפחת יהודה

מצודת ציון

"גר" - דר