קטע:מצודות על שופטים יז ב

מצודת דוד

"ברוך בני לה'" - רצה לומר הקללות שקללתי לא יחולו בך אך ברוך תהיה הואיל והודית

"אני לקחתיו" - עתה מודה אני שלקחתיו אני

"וגם אמרת באזני" - אמרת הקללה באזני כאלו חשדת אותי ואמרת שהכסף הוא אתי

"ואת אלית" - קללת את הגנב

"לקח לך" - נלקח מעמך בגנבה

מצודת ציון

"אלית" - מלשון אלה וקללה