קטע:מצודות על שופטים יד יד

מצודת דוד

"מהאוכל" - מהדבר האוכל זולתו יצא דבר מאכל ומדבר חזק יצא דבר מתוק