קטע:מצודות על שופטים יד יג

מצודת דוד

"חודה" - רצה לומר אמור החידה ולתוספת ביאור אמרו חידתך