קטע:מצודות על שופטים יד טז

מצודת דוד

"לא הגדתה" - הביאור מן החידה