מצודות על שופטים יד טו


מצודת דוד

"הלא" - כי לא לרשת ורצה לומר הקריאה היתה לשמוח ולא לרשת ועתה ראינו שהכוונה היתה לרשת

"הלירשנו" - וכי לרשת אותנו קראת לנו על המשתה בתמיה

"ויגד לנו" - רצה לומר לך יגיד לצרכנו כי תשובי ותגיד לנו

"ביום השביעי" - לא לימי המשתה אלא על יום השבת יאמר והיה רביעי לימי המשתה ובעבור כי בשבת לא התמיד שמשון לשבת עמהם מצאו מקום לדבר אל האשה

מצודת ציון

"ויגד לנו" - רצה לומר לצרכינו