קטע:מצודות על שופטים יד ט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"וירדהו" - מגוית האריה רדה הדבש אל כפיו

"הלוך ואכל" - בעת ההלוך היה אוכל

מצודת ציון

"וירדהו" - ענין הלקיחה ממקום דבוקו וכן (ירמיהו י ו)רדנו לא נשוב בדברי רבותינו זכרונם לברכה (שבת קיז ב) רדיית הפת