קטע:מצודות על שופטים יד ז

מצודת דוד

"ותישר בעיני שמשון" - גם בזה כי מצא בה חכמה

"וידבר לאשה" - שמשון עצמו דבר עמה להכיר בה אם היא משכלת

מצודת ציון

"ותישר" - מלשון ישר