פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים יג כב

מצודת דוד

"אלהים" - מלאך אלהים