קטע:מצודות על שופטים יג יט

מצודת דוד

"רואים" - מסתכלים במעשיו

"ומפלא לעשות" - המלאך עשה פלאים להוציא האש מן הצור

"לה'" - להיות עולה לה'