פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים יג יג

מצודת דוד

"מכל אשר אמרתי וגו'" - רצה לומר אין משפט הנער להוסיף עליו על שאר נזירות רק ההוספה היא אשר גם האשה אמו תשמר מכל אשר אמרתי