קטע:מצודות על שופטים יג יא

מצודת דוד

"האתה" - בה"א השאלה

"אחרי אשתו" - כי היא לבדה ידעה המקום אשר נראה בו