קטע:מצודות על שופטים יג טז

מצודת דוד

"כי לא ידע" - כי אם ידע בודאי לא היה דעתו להאכיל למלאך ולא היה אם כן מהצורך לומר לו לא אוכל בלחמך

"אם תעצרני" - אף אם תעצרני לא אוכל ורצה לומר אם כוונתך לעצרני לעשות גדי העזים למאכלי הנה לא אוכל ואם כונתך לעצרני עד שתעשה עולה הלא לה' תעלנה' ומה לעצור אותי