פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים יג ט

מצודת דוד

"בקול מנוח" - רצה לומר למלאות שאלתו עם שלא הוצרך שהרי לא הוסיף דבר