פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים יב יד

מצודת דוד

"רכבים וגו'" - ודבר חשיבות הוא זה

מצודת ציון

"עירים" - כן יקראו החמורים בעודם קטנים