פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שופטים יב ח

מצודת דוד

"אבצן" - אמרו רבותינו זכרונם לברכה (בבא בתרא צא א) שהוא בועז