קטע:מצודות על שופטים יא כד

מצודת דוד

"אשר יורישך כמוש" - בדרך לעג אמר

מצודת ציון

"כמוש" - שם עבודה זרה

"הוריש" - גרש

"נירש" - מלשון ירושה