קטע:מצודות על שופטים יא כג

מצודת דוד

"מפני עמו ישראל" - לשירשו הם ולא שיוחזר לך וזה שאמר ואתה תירשנו בתמיה

מצודת ציון

"הוריש" - ענין גירושין

"תירשנו" - מלשון ירושה