קטע:מצודות על שופטים יא כא


מצודת ציון

"ויירש" - מלשון ירושה