קטע:מצודות על שופטים יא כ

מצודת דוד

"ולא האמין" - כי חשב לרמותו באו ויכבשו ארצו