קטע:מצודות על שופטים יא יט

מצודת דוד

"עד מקומי" - ארץ כנען מקום אשר נתן לי ה'