קטע:מצודות על שופטים יא יח

מצודת דוד

"כי ארנון וגו'" - ארנון הוא התחלת גבול מואב והמה חנו בהעבר מזה

"ממזרח שמש" - במזרחה של מואב

מצודת ציון

"ויחנון" - כמו ויחנו והנו"ן נוספת כמו (שם ו יז) תשמרון