קטע:מצודות על שופטים יא יג

מצודת דוד

"בשלום" - מבלי מריבה ומלחמה